Q.1
Kiedy powstaƂ pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce?